OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 03.03.2021 15:08:53 

Mestský bežecký klub MBO STRÁZSKE

Darujte 2% dane

 

Darujte nášmu klubu 2% dane

KOMU DARUJETE SVOJE 2% Z DANÍ?

Mestský bežecký oddiel MBO Strážske je občianské združenie, ktoré v spolupráci so svojimi partnermi organizuje bežecké podujatia a ďalšie športové aktivity propagujúce beh a šport. Neoddeliteľnú súčasť aktivít občianskeho združenia tvorí každoročne aj podpora sociálnych a rozvojových projektov.

Mestský bežecký oddiel MBO Strážske je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR, ktoré v spolupráci so svojimi partnermi organizuje bežecké podujatia a ďalšie športové aktivity propagujúce beh a šport ako významný faktor rozvoja zdravého životného štýlu. Akcie sú určené pre širokú verejnosť, pre všetky vekové a výkonnostné kategórie, deti aj dospelých.

Medzi najvýznamnejšie aktivity patrí organizácia medzinárodného cestného behu Laborecká desiatka , Beh na Krivošťanku a  Beh Oslobodenia mesta Strážske. Nielen samotné bežecké podujatia, ale aj množstvo aktivít členov klubu dotvárajú rámec aktivít nášho občianskeho združenia.

Aby sme mohli tieto zmysluplné aktivity realizovať v prospech všetkých cieľových skupín, potrebujeme naplniť príjmovú časť nášho rozpočtu prostriedkami na ich financovanie.

Daňový systém Slovenskej Republiky všetkým každoročne ponúka možnosť rozhodnúť, ako bude použitá časť zo sumy, ktorú odvádzame do štátneho rozpočtu. Aj vy tak máte jedinečnú príležitosť priamo ovplyvniť, kam budú smerovať 2% z Vašich daní.

Notárska komora Slovenskej republiky :

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df5057829454e4d2d5e1


Ak Vás zaujali naše aktivity a oslovil rozsah a zameranie našich projektov, ktoré vytvárame a podporujeme, veľmi radi by sme Vás požiadali, aby ste využili možnosť a poukázali 2% z Vašich daní práve nášmu občianskemu združeniu.
 
Pripravený formulár na poukázanie 2% z daní si môžete stiahnúť vo formáte PDF :

https://mbostrazske.wbl.sk/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Peňažnú sumu môžete poukázať na číslo účtu:  IBAN : SK80 0200 0000 0021 4198 9755   BIC : SUBASKBX ( VUB )
                                                                                                                  Ďakujeme